Πολιτική Αμοιβών
  
Είναι η πολιτική μας να διατηρούμε τις χρεώσεις μας στο χαμηλότερο λογικό επίπεδο και να μεγιστοποιούμε την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους πελάτες μας. Η πρώτη γνωριμία με τους πελάτες μας ,αλλά και η διαδικασία διακοπής της συνεργασίας μας δεν χρεώνονται. Αυτή είναι η προσέγγιση που παίρνουμε προκειμένου να ενθαρρύνονται οι πελάτες μας για να διατηρούμε την τακτική επαφή μεταξύ μας. Δεν χρεώνουμε για τις διάφορες τηλεφωνικές συμβουλές.
  
Copyright © 2009-2019 | Powered & Desined by OnCyprus