Φορολογικές υπηρεσίες
Ο σκοπός μας είναι να βοηθούμε τους πελάτες μας στη δομή της δικής τους επιχείρησης, με ένα τρόπο που να ελαχιστοποιεί γενικά τους φορολογικούς τους λογαριασμούς ενώ ταυτόχρονα να επιτυγχάνουν τους σκοπούς της επιχείρησης τους.
Το φορολογικό μας τμήμα παρέχει τις ακόλουθες φορολογικές υπηρεσίες:
 • Διεθνής φορολογικός προγραμματισμός
 • Προγραμματισμός φόρου εισοδήματος εταιριών
 • Προγραμματισμός προσωπικού φόρου
 • Προετοιμασία και υποβολή φορολογικών επιστροφών, προσωπικών και εταιρικών
 • Φ.Π.Α. και έμμεσοι φόροι
 • Όπου υπάρχουν δύσκολα σημεία ερμηνείασ τα οποία πρέπει να διευκρινιστούν από τις αρχές τότε αναλαμβάνουμε εμείς τις διαδικασίες για λογαριασμό των πελατών μας. Οι συνέταιροι μας είναι έμπειροι στο να εξασφαλίζουν διευκρινίσεις σε τέτοιες τεχνικές υποθέσεις.

   

  Διεθνής φορολογικός προγραμματισμός:

  • Καθορισμένες δομές για τους πολυεθνικούς πελάτες για να εξασφαλίσουν μεγιστοποίηση της φορολογικής αποταμίευσης
  • Η χρήση των διπλών φορολογικών συνθηκών στο διεθνή φορολογικό προγραμματισμό
  • Ο αποδοτικός επαναπατρισμός κέρδους


  Προγραμματισμός φόρου εισοδήματος εταιρειών:

  • Βοήθεια με τις έρευνες από τις Εφοριακές Αρχές
  • Συμβουλές για το πώς να εκμεταλλευθούν πλήρως το φορολογικό κίνητρο κάθε προσφοράς
  • Συμβουλές για το ποσό και το συγχρονισμό των φορολογικών πληρωμών
  • Προετοιμασία της απαραίτητης φορολογικής επιστροφής
  • Δέουσα Φορολογική επιμέλεια


  Προγραμματισμός προσωπικού φόρου:

  • Προγραμματισμός φόρου εισοδήματος
  • Προετοιμασία των φορολογικών υπολογισμών και των φορολογικών επιστροφών
  • Προετοιμασία των φορολογικών παροχών
  • Συμβουλές για το ποσό και το συγχρονισμό των φορολογικών πληρωμών


  Φ.Π.Α και έμμεσοι φόροι:

  • Εγγραφή, ολοκλήρωση και υποβολή Φ.Π.Α. των τριμηνιαίων επιστροφών Φ.Π.Α.
  • Συμβουλές για την επεξεργασία Φ.Π.Α. των συγκεκριμένων συναλλαγών
  • Διαπραγματεύσεις με τις αρχές Φ.Π.Α.


  Ο ευρωπαϊκός Φ.Π.Α. έχει γίνει ένας αναπόφευκτος τομέας της φορολογίας κατά τη διάρκεια των ετών,τόσο οι τοπικές όσο και οι νομοθεσίες, οι κανονισμοί και η νομολογία της ΕΕ κάνουν το Φ.Π.Α. ένα συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον που απαιτεί ειδικεύμενη φορολογική γνώση μαζί με πρακτική πείρα και εμπειρία.

   
  Copyright © 2009-2019 | Powered & Desined by OnCyprus